กิจกรรม Youtuber ตัวน้อย

* กติกาในการอัดคลิป *
กิจกรรมนี้ ไม่มีวันอายุ จัดเรื่อยๆ 1 Facebook ต่อ 1 คลิป / 1ID

1.อัดคลิปเซิฟเวอร์ โปรโมท ในเซิฟเวอร์
2.บอกข้อดีของเซิฟเวอร์ ที่คุณชอบ
3.ใต้คลิปต้องมีลิงค์เว็บ
4.อย่างน้อย 15 นาที / ไมค์ชัด ไม่ช็อต

รับฟรี Pokemon Shiny 1EA , Pokemon Legendary Victini 1EA

รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...
รออัพเดท...