ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
  • SERVER NEWLIFE
  • Game Version : 1.12.2
  • MOD Version :8.1.2
  • JAVA Suport : Java 8